• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
ข่าวตลาดหลักทรัพย์
วันที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
13-05-65 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13-05-65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13-05-65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
22-04-65 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22-04-65 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
12-04-65 สรุปข้อสนเทศ EVER-W4
07-04-65 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
01-03-65 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01-03-65 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
01-03-65 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
01-03-65 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
08-02-65 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
03-02-65 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
28-01-65 การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
28-01-65 แจ้งข่าวผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
28-01-65 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
28-01-65 แจ้งข่าวผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด_แก้ไข
14-01-65 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
15-12-64 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
19-11-64 เพิ่มทุนให้แก่บุคคลวงใน,การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ,เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2565(แก้ไข#3)
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้