• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
7,934.27
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
2,694.80
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
-137.54
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ หน่วย งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 11,118.22 9,893.34 9,494.41 7,934.27
หนี้สินรวม ล้านบาท 8,861.22 7,309.09 6,786.72 5,371.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,132.63 2,473.25 2,608.41 2,470.87
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ล้านบาท 3,884.78 3,884.78 3,884.78 3,884.78
รายได้รวม ล้านบาท 1,147.97 4,890.41 3,377.64 2,694.80
กำไรสุทธิ ล้านบาท -342.57 323.84 138.24 -137.54
กำไรต่อหุ้น บาท -0.09 0.08 0.04 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA % -1.72 6.58 5.02 2.62
ROE % -14.76 14.06 5.44 -5.42
อัตรากำไรสุทธิ % -30.59 6.36 3.74 -5.39
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้