• บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2565 เป็นปีที่เราอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นปีที่ 3 ทุกภาคส่วนมีการป้องกันและขีดความสามารถในการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง
ประกอบกับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีโดยตรงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีสัญญาณบวกมากขึ้นที่จะช่วยกระตุ้นยอดโอน ทำให้บริษัทฯ ได้มีการรับรู้รายได้ของการโอนกรรมสิทธิ์ของกลุ่มแนวสูง ในปี 2565 จำนวน 1,294.58 ล้านบาท และกลุ่มแนวราบ จำนวน 292.62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีการเปิดตัวของโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสที่สาม ได้แก่ โครงการเอเวอร์ซิตี้ รีซอร์ต้า สุขสวัสดิ์ 30-ราษฎร์บูรณะ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบ ในกรุงเทพและปริมณฑลยังเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยมากที่สุด
นอกจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ​ ยังได้พัฒนาในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลร่วมด้วย ธุรกิจโรงพยาบาลในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ​ ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริการในธุรกิจโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะสามารถเพิ่มขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและแหล่งรายไดเ้พิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากสถานการณ์การเปิดประเทศและการดำเนินธุรกิจในประเทศที่เป็นปกติ จะสร้างแรงส่งให้ตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติเติบโตต่อไป โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล ภาพรวมจะเติบโตขึ้น ในปี 2566 อีกด้วย

ในปี 2565 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทฯ​ มีนโยบายและแผนการดำเนินงานรองรับกับสถานการณ์ที่ผันผวนต่อเศรษฐกิจในด้านพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการก่อสร้าง ทั้งค่าวัสดุ ค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงอัตราดอกเบ้ียที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้บ้านราคาต้นทุนเดิมที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อมากขึ้น ในขณะที่บ้านเดี่ยวมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค โดยจะไม่พัฒนาเกินกำลังที่ผู้บริโภคจะซื้อได้และหาสินค้าที่มาทดแทน อาทิเช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด มาเพื่อทดแทนทาวน์โฮมเป็นต้น ทั้งนี้ยังมีความคืบหน้าของเส้นทางรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอกเป็นต้น อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ก็ยังคงมีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ ถึงความต้องการในด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูงและแนวราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

บริษัทฯ​ ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงิน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยบริษัทฯ จะยังคงพัฒนาการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นาย สวิจักร์ โลจายะ
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัทเอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น.
ทั้งนี้ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
 • คุกกี้จำเป็น
  คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้การใช้งาน
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้เราไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่านคุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
 • คุกกี้สถิติ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด