• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
ข้อมูลทั่วไป
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืน
สำหรับผู้อยู่อาศัย ให้ความสำคัญต่อพนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่มั่นคง ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปี...
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000762 เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2531 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2554 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2537 มีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “EVER”
ทุนจดทะเบียน
4,855,983,908
บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
4,855,983,908
หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1
บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ณ 31 ธันวาคม 2563)
3,884,784,546
บาท
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้