• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ทั้งนี้กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายรอบด้านจึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย
นายสวิจักร์ โลจายะ
ประธานกรรมการ / กรรมการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ / รองประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นางสุภัทรา เชื้อรอต
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)
นางสาวจรรยา คงมั่น
กรรมการ
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้