• บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
 • บ้านเดี่ยว
 • ทาวน์โฮม
 • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
ร่วมงานกับเรา
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เราพร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่แสวงหา
ความท้าทายและสนใจร่วมงานใน
ตำแหน่งต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
“ทีมเอเวอร์แลนด์”
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
และส่งมอบ คุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืน
สำหรับลูกค้าของเรา
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย
และส่งมอบ คุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืน
สำหรับลูกค้าของเรา
ที่เอเวอร์แลนด์ เราพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงานอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ พร้อมแพคเกจค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสม รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เงินของขวัญการสมรส เงินรับขวัญบุตร เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ) กิจกรรมสันทนาการค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ เงินโบนัสประจำปี รวมทั้งการปรับเงินเดือนประจำปี และคอร์สอบรมพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายงาน
ตำแหน่งงาน
ตามความสามารถและความถนัด
เราเข้าใจดีว่าการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด จะช่วยส่งเสริมให้คุณได้ใช้ศักยภาพแหละความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เราจึงรับเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเพื่อพัฒนาระบบการทำงานที่ดีที่สุด
ทีมงานคุณภาพ
และทำงานอย่างมืออาชีพ
เราพร้อมส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่พร้อมต้อนรับคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างเป็นกันเอง มีหัวหน้าทีมที่ดูแลอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันซึ่งกันและกันภายในทีม เพื่อสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อประสบการณ์อยู่อาศัยที่แตกต่าง คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของลูกค้าของเรานั้น เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณร่วมแบ่งปันความคิด และประสบการณ์ของพนักงานทุกคน เพื่อทำให้เอเวอร์แลนด์ของเรา มีชีวิตชีวาก้าวหน้าต่อไปร่วมกันอย่างไม่หยุดยั้ง
โอกาสการเติบโต
ก้าวหน้าในสายงาน
เราส่งเสริมให้พนักงานของเราทุกคนได้พัฒนาศักภาพอย่างเต็มที่ ด้วยคอร์สอบรมที่หลากหลาย พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้เติบโตก้าวหน้าในสายงานตามประสบการณ์และความสามารถที่พัฒนายิ่งขึ้นไป พร้อมๆ ไปกับการเติบโตของเรา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารการตลาด / Assistant Marketing Manager
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting Officer
จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด
ติดต่อเรา
และมาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของ
“ทีมเอเวอร์แลนด์”
ฝ่ายทรัพยากรบุคล
ติดต่อ : คุณนพรัตน์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ : 0 2361 6156-60 ต่อ 2302
มือถือ : 08 5230 5055
แฟกซ์ : 0 2720 7598-9
อีเมล : hr@everland.co.th
เจ้าหน้าที่บัญชี
Accounting Officer
ติดต่อ : คุณนพรัตน์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
โทรศัพท์ : 0 2361 6156-60 ต่อ 2302
มือถือ : 08 5230 5055
แฟกซ์ : 0 2720 7598-9
อีเมล : hr@everland.co.th
รายละเอียด
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี แต่ละประเภท รายเดือน /รายไตรมาส / รายปี
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษี ภพ. 30, ภงด.3, ภงด. 53 และรายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน, เช็คจ่าย, ดำเนินการชำระหนี้ และตรวจสอบ stock คงเหลือ
 • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี แต่ละประเภท รายเดือน /รายไตรมาส / รายปี
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษี ภพ. 30, ภงด.3, ภงด. 53 และรายการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน, เช็คจ่าย, ดำเนินการชำระหนี้ และตรวจสอบ stock คงเหลือ
 • กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบ และ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ (ประสานงานเรื่องการตรวจสอบบัญชีของสาขาต่างจังหวัด)
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้