• บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
  • บ้านเดี่ยว
  • ทาวน์โฮม
  • คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยวพร้อมทะเลสาบ
ความสุขผืนใหญ่
บนพื้นที่สุวินทวงศ์
เริ่มต้น 4.5 ล้านบาท
มากกว่าทาวน์โฮมคุณภาพ คือการมอบประสบการณ์อยู่อาศัย ซึ่งตอบโจทย์ทุก Lifestyle การใช้ชีวิต
เริ่มต้น 5.5 ล้านบาท
The Politan Aqua ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิต ที่ดีที่สุด...ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่นํ้า
เริ่มต้น 1.65 ล้านบาท
SHARE
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Everland Public Company Limited
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 223/96 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000762
ปีที่เริ่มก่อตั้ง : ปี 2531
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ปี 2537
ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ : “EVER”
โฮมเพจ : www.everland.co.th
โทรศัพท์ : 0 2361 6156-60
โทรสาร : 0 2720 7598-9
ทุนจดทะเบียน : 4,855,983,908 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 4,855,983,908 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 3,884,784,546 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563)
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้