EN

ร่วมงาน

ตำแหน่งงาน

Project Manager / ผู้จัดการโครงการ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Reception)
เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านจัดหาเงินทุนอาวุโส (Corporate Financial Advisor)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Sr. Internal Auditor)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

ร่วมงานกับเรา
เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

อัพโหลดไฟล์