• ราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ข้อมูลที่สำคัญ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • EN

  ราคาหลักทรัพย์

  ข้อมูลหุ้นรายตัว
  EVER
  ราคาล่าสุด
  0.39
  เปลี่ยนแปลง
  -
  %เปลี่ยนแปลง
  -
  ราคาล่าสุด
  2021-04-11 00:00:42
  ราคาปิดก่อนหน้า
  0.39
  ราคาเปิด
  0.40
  ราคาสูงสุด
  0.40
  ราคาต่ำสุด
  0.38
  ราคาเฉลี่ย
  0.39
  ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  39533334
  มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท)
  15399.72
  ราคาพาร์ (บาท)
  1.00
  ราคา Ceiling
  0.50
  ราคา Floor
  0.28
  ราคาเสนอซื้อ
  0.38  
  ปริมาณเสนอซื้อ
    11,956,300
  ราคาเสนอขาย
  0.38  
  ปริมาณเสนอขาย
    11,956,300
  * ข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า
  ** Adjust Price