EN

เกี่ยวกับเรา

Everland Public Company Limited

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยมีโครงการตั้งอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริหารงานโดย ยึดหลัก
" ทำเลเยี่ยม ทุกโครงการสรรสร้าง ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์และมี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว "
ได้คุณภาพเหนือมาตรฐานและมีความสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ทำให้ทุกตารางนิ้วของการออกแบบได้ถูกนำมาใช้อย่างครบครัน สะดวกสบาย สำหรับผู้อยู่อาศัย และประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ตลอดจน ระบบการบริหารที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมงานบริหารมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความ สำเร็จในอนาคต และบรรลุหลักในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลงาน และบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า
นโยบายของบริษัท ในการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท ได้มีการ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ผลประกอบการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ นโยบายสำคัญของบริษัทที่จะพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ มีดังต่อไปนี้ การเลือกทำเลที่ตั้งของแต่ละโครงการโดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ เน้นด้าน การออกแบบที่ทันสมัย และลงตัว เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่ อยู่อาศัย เน้นคุณภาพของโครงการ ในทุกๆด้าน ดังนี้
วัสดุในการก่อสร้าง ต้องได้คุณภาพ และ มาตรฐาน มีความเหมาะสมสำหรับ แต่ละโครงการ
การก่อสร้าง เน้นความพิถีพิถันทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้มาตรฐานของบริษัท
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงการ บริการหลังการขาย การบริการ ด้านความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของแต่ละโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมชาติในแต่ละโครงการ การกำหนดราคาขายอย่างสมเหตุสมผล และการบริการหลังการขายอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ของลูกค้าต่อโครงการของบริษัทฯ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการพัฒนาที่ดินเพื่อนำมาจัดจำหน่าย ในรูปแบบของทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม โดยมีกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในทำเลต่างๆ นอกจากการพัฒนาโครงการเพื่อจำหน่ายภายใต้การบริหารงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้โครงการที่อยู่ภายใต้การ ดำเนินการของบริษัทฯ นั้นมีอยู่หลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีลักษณะรูปแบบ และทำเลที่ตั้ง แตกต่างกันออกไป เพื่อรองรับและตอบ ความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยโครงการที่ผ่านมาและโครงการในปัจจุบันของบริษัทมีดังนี้
โครงการมายวิลล่า บางนา
โครงการเดอะ รอยัล บีช เพชรบุรี
โครงการมายโฮม เทพารักษ์
โครงการมาย โฮม ประชาชื่น
โครงการมายโฮม สุวินทวงศ์
โครงการมายรีสอร์ท บางกอก
โครงการมายรีสอร์ท แอท ริเวอร์
โครงการมายโฮม เชียงใหม่
โครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 3 เฟส รวม 500 ยูนิต
โครงการมายรีสอร์ท หัวหิน
โครงการเดอะ โพลิแทน อควา
โครงการเดอะ โพลิแทน บรีซ
โครงการเดอะ โพลิแทน รีฟ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

นายสวิจักร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการ /
รองประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นางสุภัทรา เชื้อรอต
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นายพิรัส ประดิษฐวณิช
กรรมการ
นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์
กรรมการ